Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym ukazały się wyczekiwane przez nas i przez Państwa wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku. Podzielone są na części, z których jedna dotyczy bezpośrednio wymogów wobec uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem >> Wytyczne
 
Jako organizator wyjazdów przygotowujemy dla Państwa w uzgodnieniu z opiekunami  komunikaty o organizowanym wypoczynku  oraz dodatkowe oświadczenia wynikające z nowych wymogów, o których podpisanie będziemy Państwa prosić. Proszę też pamiętać, że sytuacja epidemiologiczna w kraju, a wraz z nią następujące zakazy lub ich likwidacja dynamicznie się zmieniają. Każdorazowo - nawet w trakcie trwania turnusów będziemy się do nich dostosowywać.

Jako organizatorzy proponowanego wypoczynku letniego oświadczamy, że po wnikliwym przeanalizowaniu ww. wytycznych nie widzimy przeszkód w dostosowaniu się do nich. Potwierdzają to także gospodarze obiektów, w których będziemy spędzali wakacyjny wypoczynek oraz powiązane z nami firmy transportowe. Wymaga to od nas jeszcze wielu działań - w tym zabezpieczenia środków ochrony i dezynfekcyjnych,  oraz zmian w proponowanym wcześniej programie zapewniających  przyjemne i atrakcyjne spędzenie wypoczynku przez naszych podopiecznych pomimo wniesionych ograniczeń - te kwestie będziemy szczegółowo konsultowali z wychowawcami grup, u których zapisywaliście Państwo dzieci.
Czekamy jeszcze na ostateczne wytyczne dotyczące   transportu (obecnie dzieci mogą siedzieć w autokarze co drugie siedzenie). W tej kwestii ostateczne decyzje mogą być podjęte nawet na kilka dni przed wyjazdem. 
Za świadczenia, których zgodnie z obowiązującym prawem nie będziemy mogli zrealizować i nie da się ich zastąpić niczym równoważnym (o tym zdecydują w Państwa imieniu zbierający grupy opiekunowie) otrzymacie Państwo zwrot. 
 
Uprzejmie prosimy o danie nam czasu do początku czerwca na pracę, którą musimy włożyć w przygotowanie dla Państwa spójnego komunikatu i niezbędnych oświadczeń - wiele zaleceń wymaga jeszcze uzyskania dodatkowych wyjaśnień od właściwych organów.
 
Równocześnie przypominam, że w każdej chwili przysługuje Państwu rezygnacja z wyjazdu na warunkach wynikających z Warunków Uczestnictwa w Imprezie. Dla pierwszych turnusów termin rezygnacji bez ponoszenia 100% kosztów został wydłużony i wynosi nie 30, a 21 dni przed wyjazdem.
 
Szanowni Państwo,
dla uspokojenia zwracam uwagę, że atutem naszych kolonii jest to, że dzieci w naszych grupach pochodzić będą z tych samych szkół, z tych samych środowisk. Trzeba więc domniemać, że na kolonii nie będzie wielu innych zagrożeń epidemiologicznych niż te, z którymi dzieci spotykają się już na co dzień.
 
Pozostając w przekonaniu, że dzieci i młodzież już przystosowały się do warunków stanu epidemii i takie ograniczenia jak konieczność utrzymywania dystansu społecznego, częste mycie rąk lub noszenie maseczek w wyznaczonych miejscach nie będą wpływały na radość z wyjazdu, wypoczynku i proponowanych atrakcji zachęcamy Państwa do wiązania z koloniami organizowanymi przez nasze biuro dobrych emocji.
 
My ze swej strony podejmujemy właśnie wszelkie działania, by temu sprostać - prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
 
Andrzej Rapkiewicz
właściciel
Biuro Turystyczne UNIVERS
 
Łódź, 29 maja 2020